Історія розвитку

ПРОФЕСІЙНОЇ СПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ АТОМНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ ТА ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

6 вересня 1991 року, через два тижні після проголошення Незалежності України, за ініціативи Голів профкомів атомних станцій та НВО "Прип'ять", утворено Раду профспілкових організацій атомних станцій та НВО "Прип'ять".

12 вересня 1991 року Рада профспілкових організацій атомних станцій та НВО "Прип'ять" була прийнята до складу Федерації незалежних профспілок України.

23 - 24 січня 1992 року відбувся Установчий з'їзд, на якому й було утворено профспілку працівників атомної енергетики та промисловості України. Засновниками її стали 13 первинних профспілкових організацій, які об'єднували 53 тис. членів профспілки.

Після створення профспілки за декілька місяців до її складу ввійшли багатотисячні профспілкові організації НВО "Східний гірничо-збагачувальний комбінат", ВО "Придніпровський хімічний завод", Жовтоводського будівельного промислового проектного об'єднання, Харківського фізико-технічного інституту, заводу "Електрон" та інші.

об'єднує майже 80 тисяч членів профспілки (96% працюючих), з них понад 10 тис. непрацюючих пенсіонерів, які стоять на обліку в 137 первинних профспілкових організаціях.

В організаціях профспілки діє більш як 1700 профспілкових груп та 357 цехових організацій. Профспілка в основному побудована за дволанковою структурою, а саме: ЦК профспілки - первинна профспілкова організація.

У профспілці запроваджено інститут представництва профспілкового центру на місцях та створено єдину правову службу у складі 8 юристів. В обслуговування одного спеціаліста входять організації із загальною чисельністю приблизно 10 тис. працівників. Працівники відділу правової роботи керуються відповідним Положенням, яке затверджено постановою Президії ЦК профспілки. До службових повноважень юристів входять обов'язки не лише контролю за дотриманням трудового законодавства, а й проведення профілактичних заходів з метою попередження його порушень, надання консультативно-практичної допомоги працівникам для захисту їхніх трудових інтересів, представлення у суді тощо.

Розширюється коло профспілкового активу, що проходить навчання, та підвищується рівень останнього. Вдосконалюється робота Центрального комітету профспілки. Добре зарекомендували себе виїзні засідання Президії та Пленуми ЦК, насамперед тим, що напередодні проведення таких заходів їх учасники мають можливість всебічно ознайомитися зі станом справ на підприємствах, робота яких розглядатиметься на Пленумі чи Президії ЦК, і прийняти виважені рішення.

Профспілка об'єднує працівників багатьох сфер економіки. Члени профспілки працюють на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до управління Міністерства палива та енергетики; Міністерства України з надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи; Міністерства охорони навколишнього природного середовищі; Державного комітету ядерного регулювання; в окремих організаціях інших міністерств і відомств. Серед членів профспілки - представники найбільш масових професій: атомники, гірники, хіміки, наукові працівники, будівельники, медики.

Організаційна робота профспілки спрямовується на подальший розвиток внутріспілкової демократії, організаційно-структурне та фінансове зміцнення профспілки, посилення відповідальності кадрів за реалізацію завдань, що стоять перед профспілкою, її статутних вимог, здійснення практичних заходів, пов'язаних з втіленням у життя Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності".

У центрі організаційної роботи ЦК профспілки - питання підвищення рівня роботи всіх профспілкових ланок та практичної реалізації ними своїх повноважень, посилення комітетами вимогливості до роботодавців щодо організації і умов праці, виконання колективних договорів та угод, захисту трудових і соціально-економічних прав та інтересів спілчан.

Профспілка вважає, що краще конструктивно співпрацювати з органами державної влади та управління, місцевого самоврядування (і на такій основі забезпечувати захист інтересів працівників, членів профспілки), ніж безпідставно вступати з ними в конфлікт.

В останні роки Атомпрофспілка нагромадила досвід плідної співпраці з Президентом України, Верховною Радою та Кабінетом Міністрів України. Вона постійно і наполегливо привертає увагу органів державної влади до стану справ в атомній енергетиці та промисловості, як одних із стратегічних для країни сфер виробництва, та незадовільної роботи енергоринку.

Неабияку роль у досягненні цих результатів відіграли й акції протесту, які в екстремальних випадках проводилися профспілковими комітетами і ЦК профспілки в атомних містечках та під стінами Кабінету Міністрів. Потреба в організованому проведенні таких заходів стала поштовхом до заснування Атомпрофспілкою Фонду солідарності. Сам факт наявності коштів у цьому фонді є позитивним явищем, оскільки служить певною запорукою уникнення в подальшому трудових конфліктів, що є на користь обох сторін.

Критично оцінюючи стан справ у галузі, профспілка й надалі всіма доступними методами домагатиметься від Президента України, Верховної Ради та Кабінету Міністрів формування і послідовного втілення в життя державної політики, спрямованої на подальшу стабілізацію та розвиток атомно-енергетичного комплексу України, підтримання безпеки його об'єктів, забезпечення продуктивної зайнятості, підвищення життєвого рівня працівників і членів їхніх сімей.

У центрі уваги ЦК профспілки постійно перебували й залишаються проблеми соціального захисту працівників Чорнобильської атомної електростанції та жителів м. Славутича, насамперед у зв'язку з виведенням станції з експлуатації. З ініціативи та за участю ЦК профспілки з цього питання було розроблено і прийнято закон України, програму Кабінету Міністрів та спеціальну резолюцію II Конгресу Міжнародної федерації профспілок гірників, хіміків, енергетиків і різноробочих (ІСЕМ).

Центральний комітет профспілки виявляє постійну турботу про охорону праці атомників. У 2004 році створена служба інспекторів по охороні праці ЦК профспілки, які працюють на основних підприємствах, що входять до сфери впливу Атомпрофспілки.

Невід'ємною частиною охорони здоров'я працівників є фізкультурно-оздоровча робота, яку в галузі проводить заснований Атомпрофспілкою ЦФСК „Атом України". Збірна команда Атомпрофспілки чотири рази займала призові місця в загальнокомандному заліку спартакіадах профспілок України, що відбулися.

Значна увага приділяється питанням інформаційного забезпечення діяльності профспілки. Для цього у 2000 році нею засновано щотижневу газету "Атомник України", яка виходить тиражем 5 тисячі примірників з періодичним додатком бібліотечки „Атомник України" - дві тисячі примірників.

Триває реорганізація комп'ютерного обслуговування профспілкових організацій. Запровадження власного сервера підвищило якість електронного зв'язку. Подальшому розвитку інформаційної діяльності сприятиме Web-сайт Атомпрофспілки.

Ще одним важливим аспектом діяльності ЦК профспілки від дня його заснування є робота з молоддю. Необхідність своєчасного і вдумливого підходу до розв'язання виробничих, соціально-побутових проблем молодих працівників, організації їх дозвілля зумовила створення ще на початку 1994 р. секції "Молодь Атомпрофспілки", яка в квітні 2000 року була реорганізована в молодіжну організацію Атомпрофспілки. Прийнято Положення про неї. На сьогодні у лавах цієї молодіжної спілки налічується близько 20 тисяч молодих працівників атомної енергетики, промисловості та науки, що становить 25 % від загальної кількості працюючих членів профспілки. Структура молодіжної організації є аналогічною структурі профспілки.

Профспілка бере активну участь у міжнародному профспілковому русі. З 1996 року вона входить до найавторитетнішої та найчисленнішої Міжнародної федерації профспілок гірників, хіміків, енергетиків та різноробочих (ІСЕМ), а с 2004 року й Інтернаціоналу громадського обслуговування (PSI).

Участь Атомпрофспілки в ІСЕМ дала можливість провести в Україні дві міжнародні конференції з чорнобильських питань та здійснити ряд інших важливих заходів, спрямованих на захист трудових і соціально-економічних інтересів працівників, об'єднаних профспілкою.

З 1999 року Атомпрофспілка є членом Всесвітньої ради працівників ядерної промисловості, а Голова профспілки - її віце-президентом.

Атомпрофспілка вважає, що лише спільними зусиллями профспілки можуть успішно вирішувати свої статутні завдання. Об'єднавшись у Федерацію, профспілки мають можливість працювати значно ефективніше, допомагати одна одній, підтримувати одна одну. Як солідарна організація Атомпрофспілка завжди брала посильну участь у наданні фінансової благодійної допомоги і організаціям, і безпосередньо членам інших профспілок. Окрім того. Федерація надає можливість профспілкам через Верховну Раду, Кабінет Міністрів, Генеральну угоду успішніше вирішувати питання виробництва, праці, соціального захисту працівників та багато інших.

Адреса: 01012, м.Київ, майдан Незалежності, 2 к.727
Контактний телефон: 278-83-64, 279-78-57
Факс: 279-10-72
E-mail: epk@union.kiev.ua