Програмні документи

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ АТОМПРОФСПІЛКИ УКРАЇНИ

НА ПЕРІОД ДО 2017 РОКУ

 

Стратегія розвитку Профспілки працівників атомної енергетики та промисловості України (далі - Атомпрофспілки) спрямована на підвищення рівня життя та захищеності членів Атомпрофспілки, визначення ролі і місця профспілки в нових соціальних і політичних умовах, у взаємовідносинах із законодавчою і виконавчою владою, політичними партіями, громадськими організаціями, профспілками, роботодавцями на галузевому та виробничому рівнях.

Атомпрофспілка підтверджує прихильність принципам вітчизняного та міжнародного профспілкового руху: єдності, солідарності, справедливості, незалежності.

Стратегія розроблена членами Центрального комітету Атомпрофспілки із залученням фахівців апарату ЦК для розвитку і вдосконалення діяльності Атомпрофспілки, підвищення здатності профспілкових організацій всіх рівнів реагувати на соціально-економічні та структурні зміни; консолідації зусиль щодо захисту соціально-трудових та професійних прав ті інтересів працівників.

Головними причинами, які зумовили необхідність розроблення Стратегії, є:

·  недостатня результативність колективно-договірної роботи на всіх рівнях;

·   необхідність підготовки кадрового резерву та реформування системи профспілкового навчання;

·   неприбуткове використання майна Атомпрофспілки;

·   неефективне використання профспілкових коштів;

·   слабка інформованість членів профспілки про діяльність виборних органів всіх рівнів;

·  необхідність позиціонування Атомпрофспілки в суспільстві, як впливової та авторитетної громадської організації.

Стратегія спрямована на розвиток тих напрямів діяльності Атомпрофспілки, де недостатньо використовується наявний профспілковий потенціал.

Водночас Атомпрофспілка зазначає необхідність в подальшому підтримувати на існуючому високому рівні правозахисну роботу, роботу з охорони праці, роботу з молоддю, фізкультурно-спортивну та міжнародну діяльність.

Завантажити Стратегію

0 Комент.