СПІЛЬНЕ РІШЕННЯ №1836

У зв’язку із значним зростанням комунальних тарифів протягом 2017 року, що особливо актуально під час осінньо-зимового періоду, з метою захисту від спричиненого цим негативного впливу на добробут працівників ДП НАЕК «Енергоатом», а також для наближення темпів зростання доходів працівників Компанії до рівня зростання заробітної плати по Україні в цілому і промисловості зокрема, згідно з п. 2 Додатку В «Інші компенсаційні та заохочувальні виплати, що передбачені Колективним договором для працівників ДП НАЕК «Енергоатом» до «Положення про порядок планування та використання коштів на оплату праці працівників ДП НАЕК «Енергоатом» ПЛ-К.0.07.376-05 (Додаток 2 до Колективного договору Компанії), роботодавець та Профспілковий комітет ППО ДП «НАЕК «Енергоатом»

ВИРІШИЛИ:

  1. Провести нарахування і виплату одноразової матеріальної допомоги в межах затвердженого фонду оплати праці та бюджету платежів ДП «НАЕК «Енергоатом» на 2017 рік.
  2. Матеріальну допомогу нарахувати у розмірі по 2 000 грн кожному працівнику облікового складу ДП «НАЕК «Енергоатом» на 1 листопада 2017 року незалежно від стажу роботи в Компанії та займаної посади.
  3. Нараховану одноразову матеріальну допомогу відносити до фонду оплати праці (інші компенсаційні виплати) згідно з Інструкцією зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Держкомстату України від 13.01.04 №5 у складі виробничих, адміністративних та інших операційних витрат (для працівників соціальної сфери).
0 Комент.